Alnaelvas Venner

Se også vår Facebook (gruppe) og Instagram

Vi er en frivillig organisasjon som søker å lære mer om Alnas historie, naturressurser og tilstand. Dette bruker vi i vårt arbeid for å fremme elvas helse, miljø og framtid. Det er stor forståelse for å ta vare på, og hente fram, elva der den flyter gjennom hovedstaden. Samtidig har mye av elva en trist historie, med forsømmelser, utnyttelse og forsøpling / forurensninger. Det er mye å ta tak i.

Nyheter:

  • Årsmøtet 2022
    Alnaelvas Venner avholdt 7. mai årsmøte på Kulturloftet i det nyoppussede bygget vis-a-vis hengebrua i juvet til Nygårdsfossen. Årsmøtesaker ble gjennomgått og vedtatt. Nytt styre består av de gamle medlemmene, med noen har fått nye roller. Helèn Svensson er ny leder. Hun kan kontaktes på post@alnaelva.no
  • Ny gangvei på Breivollen.
    Strekningen Tokerudbekken — E6 har fått en bra bit gangvei. Det letter passasjen forbi (evt. bak Staplesbygget). Det er ny bro over utløpet av Tokerudbekken ut i Alna. Flott at dette området nå er så oppgradert og tilgjengelig. Vi takker kommunen.
  • Lars og Lars filmet fiske i Alna
    VG legger ut Lars & Lars sine fiskevideoer. I det siste var de sammen med Alnaelvas Venners fiskeansvarlige Arin Borgen.

Engasjer deg!

Støtt Alnaelva!

Du kan følge med på politikk og byutvikling, og melde inn din støtte til elve- bekkeåpninger og sikring av elvelandskap for rekreasjon, vilt og artsmangfold.

Bli medlem!

Ved å bli medlem i Alnaelvas Venner vil du gi styrke og tyngde til elvegruppa. Samtidig kan di delta på vandringer, få oppdateringer og eventuelt bli med i styret eller temagrupper.

Bruk Alnaelva!

Over to mil med gangveier/ ferdselsveier følger Alna / Fossumbekken. Finn fram kartet og velg deg ut en strekning å vandre og å oppdage. Det er mye å bli kjent med gjennom de ulike årstidene.

Sagt om Alna:

— Alnaelva fortjener at vi samler den kunnskapen vi har om elva, og samtidig ser på hvordan vi kan samarbeide for å gjøre forholdene bedre for fisk, biomangfold og folk som bruker området. Selv om den går gjennom by og industri er Alnaelva et viktig område for naturen og for folk som bor rundt elva.

Tidl miljøminister Ola Elvestuen (V)

— Jeg vil at Alnaelva skal være en kilde til glede for folk og bidra til mer dyreliv i Oslo. Dette arbeidet vil gi oss en god oversikt over hvilke tiltak som bør gjennomføres på kort og lang sikt for å sikre biologisk mangfold, rekreasjonsområder og bevare kulturminner.

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (A)

Elver

Alnaelvas Venner er med i Oslo Elveforum.

NorElv er et nasjonalt nettverk av elveforeninger.

Alnaelvprsjektet, utarbeidet av NIVA

Lag nettstedet ditt med WordPress.com
Sett i gang